Gizlilik Politikası

Arolez Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Gizlilik Politikası

Arolez Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“AROLEZ GIDA” veya “Şirket”) tarafından işletilen işlettiği https:\\www.fiero.com.tr internet sitesini (Site) ziyaret edenlerin (“Veri Sahibi”) gizliliğini korumak Şirketimizin önde gelen ilkelerindendir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.

A. Kişisel bilgilerin toplanması

Aşağıdaki türden kişisel bilgiler toplanabilir, saklanabilir ve kullanılabilir:

1. IP adresi, coğrafi konum, tarayıcı türü ve versiyonu ile işletim sistemi dahil bilgisayarınız hakkında bilgiler;

2. Referans kaynak, ziyaret süresi, sayfa görüntülemeleri ve sitede gezinme yolları dahil siteyi ziyaretiniz ve kullanımınız ile ilgili bilgiler;

3. Sitemize kayıt olmak için verdiğiniz e-posta adresiniz gibi bilgiler;

4. Adınız, profil resminiz, cinsiyetiniz, doğum gününüz, ilişki durumunuz, ilgi alanlarınız ve hobileriniz, eğitim ve çalışma durumunuz gibi, sitemizde profil oluştururken verdiğiniz bilgiler;

5. E-postalarımız ve/veya bültenlerimize abone olurken verdiğiniz ad ve e-posta adresi gibi bilgiler;

6. Sitemizdeki hizmetleri kullanırken girdiğiniz bilgiler;

7. Ne zaman, ne sıklıkta ve hangi koşullarda kullandığınız dahil, sitemizi kullanırken oluşturulan bilgiler;

8. Adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve kredi kartı bilgileriniz dahil, sitemiz üzerinden satın aldığınız herhangi bir şey, kullandığınız bir hizmet veya gerçekleştirdiğiniz bir aktarım ile ilgili bilgiler;

9. Kullanıcı adınız, profil resminiz ve gönderinizin içeriği dahil, sitemizi kullanarak internette paylaşmak amacıyla sitemize gönderdiğiniz bilgiler;

10.İletişim içerikleri ve üst veriler dahil, sitemiz veya e-posta yoluyla gönderdiğiniz her türlü iletişim içerikleri;

11.Bize gönderdiğiniz diğer tüm kişisel bilgiler.

Bize başka bir kişinin kişisel bilgilerini iletmeden önce, o kişinin bilgilerin paylaşılacağına ve bu ilkeye uygun olarak işleneceğine dair onayını almanız gerekir.

B. Kişisel bilgilerinizin kullanılması

Sitemiz üzerinden bize gönderilen kişisel bilgiler bu ilkede veya sitenin ilgili sayfalarında belirtilen amaçlar için kullanılacaktır. Kişisel bilgilerinizi şu amaçlar için kullanabiliriz:

1. Sitemizi ve işletmemizi yönetmek;

2. Sitemizi sizin için kişiselleştirmek;

3. Sitemizdeki hizmetleri kullanmanızı sağlamak;

4. Sitemizden satın aldığınız ürünleri size göndermek;

5. Sitemizden satın alınan hizmetleri temin etmek;

6. Size bildirim, fatura ve ödeme hatırlatıcıları göndermek ve sizden ödeme almak;

7. Sizinle pazarlama harici ticari iletişim kurmak;

8. Size özellikle talep ettiğiniz e-posta bildirimlerini göndermek;

9. Talep ettiyseniz size e-posta bültenimizi göndermek (bülteni istemiyorsanız bize her an bildirebilirsiniz);

10. Size işletmemiz veya özenle seçilmiş üçüncü taraf işletmeler tarafından, işinize yarayacağını düşündüğümüz pazarlama içeriklerini özellikle kabul ettiğiniz takdirde posta, e-posta veya benzer teknolojilerle göndermek (pazarlama içeriklerini istemiyorsanız bize her an bildirebilirsiniz);

11. Üçüncü taraflara kullanıcılarımız hakkında istatistiksel bilgiler sunmak (ancak bu üçüncü taraflar bu bilgileri kullanarak hiçbir kullanıcının kimliğini belirleyemezler);

12. Sitemizle ilgili sizin tarafınızdan veya sizinle ilgili yapılan şikayetleri ve talepleri çözmek;

13. Sitemizi güvenli tutmak ve dolandırıcılığı önlemek;

14. İnternet sitemizin, ilgili şartlar ve koşullara uygun olarak kullanıldığını doğrulamak (sitemizdeki özel mesaj hizmeti ile gönderilen mesajları izlemek dahil) ve

15. Diğer amaçlar için.

Sitemizde yayınlanması için kişisel bilgiler gönderirseniz, bu bilgileri yayınlarız veya bize sunduğunuz lisans kapsamında kullanabiliriz.

Gizlilik ayarlarınız sitemizde bilgilerinizin yayınlanmasını sınırlandırabilir ve sitedeki gizlilik kontrolleri üzerinden değiştirilebilir.

Açıkça izin vermediğiniz sürece kişisel bilgilerinizi hiçbir üçüncü tarafa veya diğer üçüncü tarafların doğrudan pazarlama bölümlerine iletmeyeceğiz.

C. Kişisel bilgilerin paylaşılması

Kişisel bilgilerinizi çalışanlarımıza, görevlilerimize, sigortacılarımıza, profesyonel danışmanlarımıza, ajanslarımıza, tedarikçilerimize veya taşeronlarımıza, bu ilkede belirtilen amaçlar gerektirdiği sürece iletebiliriz.

Kişisel bilgilerinizi şirketler grubumuzun tüm üyelerine (iştiraklerimiz, üst holding şirketimiz ve onun iştirakleri anlamına gelir), bu ilkede belirtilen amaçlar gerektirdiği sürece iletebiliriz.

Kişisel bilgilerinizi şu durumlarda paylaşabiliriz:

1. Yasal olarak gerektiği durumlarda;

2. Devam eden veya olası yasal süreçlerle ilgili olarak;

3. Kendi yasal haklarımızı korumak, uygulamak ve savunmak için (dolandırıcılığı önleme ve kredi riskini azaltmak amacıyla bilgileri diğerlerine iletmek dahil);

4. Sattığımız (veya satmayı düşündüğümüz) tüm işletme ve varlıkların alıcılarına (veya potansiyel alıcılarına) ve

5. Kişisel bilgilerin açıklanması için mahkemeye başvurabileceğine inandığımız bir kişiye, başvurması halinde mahkemenin veya yetkili kişi ve kurumların kişisel bilgilerin açıklanması yönünde karar vereceğine dair makul görüşlerimiz olması halinde.

Bu ilkede belirtilen durumlar haricinde, kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmayız.

D. Uluslararası veri transferleri

1. Topladığımız bilgiler, bu ilkede belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere faaliyet gösterdiğimiz ülkeler arasında aktarılabilir, bu ülkelerde saklanabilir ve işlenebilir.

2. Topladığımız bilgiler, Avrupa Ekonomik Bölgesi’ndekine denk veri koruma yasaları olmayan şu ülkelere aktarılabilir: Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Japonya, Çin ve Hindistan.

3. İnternet sitemizde paylaştığınız veya paylaşılması için gönderdiğiniz bilgilere internet sitemiz üzerinden tüm dünyadan erişilebilir. Bu bilgilerin diğerleri tarafından istismar edilmesini önleyemeyiz.

4. Bölüm F’de belirtilen kişisel bilgilerin aktarılmasını açıkça kabul etmiş sayılırsınız.

E. Kişisel bilgilerin saklanması

1. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, AROLEZ GIDA tarafından kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

2. AROLEZ GIDA, Kanun’a uygun bir biçimde, doğması muhtemel herhangi bir uyuşmazlık kapsamında kullanılmak üzere ilgili mevzuat ile belirlenmiş olan zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri muhafaza edebilecektir. Bu durumda muhafaza edilen kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman erişim sağlanmaktadır.

3. Kişisel verilerinizin saklanmasına ilişkin detaylı bilgilere Arolez Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz

F. Kişisel bilgilerinizin güvenliği

1. Kişisel verilerinizin kaybolması, istismar edilmesi veya değiştirilmesini önlemek için makul teknik ve idari önlemler alırız.

2. Tüm kişisel bilgilerinizi güvenli (şifre ve güvenlik duvarı korumalı) sunucularda saklarız.

3. Sitemiz üzerinden gerçekleştirilen tüm finansal aktarımlar şifreleme teknolojisi ile korunmaktadır.

4. İnternet üzerinden veri aktarımının internetin doğası gereği güvenli olmadığını ve internet üzerinden gönderilen verilerin güvenliğini garanti edemeyeceğimizi kabul etmiş sayılırsınız.

5. Sitemize erişmek için kullandığınız şifreyi gizli tutmak sizin sorumluluğunuzdadır, sizden şifrenizi vermenizi istemeyiz (sitemize giriş yapmanız haricinde).

G. E-POSTA GÜVENLİĞİ

Arolez Gıda’ya, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

G. Değişiklikler

Firmamız, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

H. Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak; kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verlerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar Arolez Gıda Web Sitesi Aydınlatma Metni’nde açıkça belirtilmiştir. Burada belirtilen hakların kullanımı ile ilgili talepleriniz şirkete yazılı olarak bildirilebileceği gibi “https:\\www.fiero.com.tr” url adresinden ulaşılabilen “Veri Sahibi Başvuru Formu” doldurularak da iletilebilir.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

I. Üçüncü taraf internet siteleri

Sitemizde üçüncü taraf sitelere bağlantılar ve detaylar bulunur. Üçüncü tarafların gizlilik ilkeleri ve uygulamaları üzerinde herhangi bir kontrol yetkimiz yoktur ve bunlardan sorumlu tutulamayız.

J. Bilgilerin güncellenmesi

Hakkınızdaki kişisel bilgilerin düzeltilmesi veya güncellenmesi gerektiğinde lütfen bize bildirin.

K. Çerezler

Ayrıntılı bilgi https:\\www.fiero.com.tr internet sitemizde “Çerez Politikasında “ dan ulaşabilirsiniz.